SRC 5 Temel + Tanker Eğitim sertifikası ADR sürücü eğitim sertifikasıdır.

Tehlikeli maddeleri tank (Tanker veya Portatif Tank IMO/IMCO tankı gibi) taşıyan sürücülerin Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği gereğince mutlaka alması
gereken ve 5 yılda bir yeniden eğitim ve sınavı olan bir mesleki yeterlilik belgesidir.

ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Kara Yoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine
Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde Tank ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve bu alanda ihtisaslaşmak isteyen sürücüler
Özel Kumlu Eğitim Kurumları bünyesinde Yüz yüze ve Uzaktan (online) verilen Tank ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine katılmalıdır.
Belgeyi almak isteyen sürücüler için ön şart SRC 3 veya SRC 4 sertifikasına sahip olmaktır.
19 saatlik Temel eğitim ve 13 saatlik Tank için uzmanlaşma eğitimini takiben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca (UAB) tarafından yapılacak
sınavda başarılı olan sürücüler SRC 5 Temel + Tanker Eğitim sertifikası almaya hak kazanırlar ve Tehlikeli Maddeleri hem tank ile hem de
tanker dışında taşıma yetkisi elde ederler. Sınavda başarılı olmak için en az 60 puan alınması gerekmektedir.
Sertifika sahibi sürücüler halen ADR’ye taraf 52 ülkede tank ve tank dışında tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmektedirler.
Bu eğitimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Mesleki Yeterlilik Eğitim Yetki Belgesi sahibi Özel Kumlu Eğitim Kurumları
tarafından Kocaeli-Körfez’de verilmektedir.
SRC 5 – ADR Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Temel Eğitimine başvuru için gereken belgeler şunlardır:
SRC3 ve/veya SRC4 Belgesinin fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Diploma fotokopisi
Detaylı bilgi almak ve eğitime başvurmak için bize ulaşın!